Privatlivspolitik

BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Databeskyttelse har høj prioritet i Jonas Golf, og vi ønsker åbenhed og transparens omkring, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger. 

Hvem er ansvarlig for dine personlige oplysninger?
Jonas Golf (CVR: 40006192) er ansvarlig for de personlige oplysninger, du giver os, og er ansvarlig for dine personlige oplysninger i henhold til gældende lov om databeskyttelse. 

Hvor opbevarer vi dine oplysninger?
De oplysninger, som vi indsamler om dig, lagres inden Europa.

Hvem har adgang til dine oplysninger?
Jonas Golf agerer kun som behandler af dine personlige oplysninger og anvender de personlige oplysninger på vegne af Jonas Golf.

Vi formidler, sælger eller udveksler aldrig dine personlige oplysninger til tredjepart med henblik på markedsføring uden for Jonas Golf. Personlige oplysninger, som videregives til tredjepart, anvendes kun til at betjene dig. Under hver navngiven proces nedenfor kan du finde de enkelte kategorier af tredjeparter.

Hvad er dine rettigheder?
Retten til adgang: Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personlige oplysninger vi har registreret om dig. Kontakt Jonas Golf, så sender vi dine personlige oplysninger.

Retten til at overføre data: Når Jonas Golf anvender dine personlige oplysninger elektronisk, efter dit samtykke eller i henhold til en aftale, har du ret til at få sendt en kopi af dine data på en struktureret og almindelig måde samt i et maskinlæsbart format til enten dig eller anden part. Det gælder kun de personlige oplysninger, du har givet os.

Retten til at korrigere data: Du har ret til at anmode om at få dine personlige oplysninger rettet, hvis de er ukorrekte, herunder ret til at gøre ufuldstændige oplysninger fyldestgørende. 

Retten til at slette data:Du har til enhver tid ret til at få slettet de personlige oplysninger, som Jons Golf benytter, undtagen i følgende situationer:

 • Du har en uafklaret sag hos kundeservice
 • Du har en åben bestilling, som endnu ikke er afsendt eller kun delvis afsendt
 • Du har et økonomisk mellemværende med Jonas Golf, uanset betalingsmåde
 • Du er under mistanke for at have eller har misbrugt vores serviceydelser inden for de sidste fire år
 • Din gæld er videresolgt til tredjepart inden for de seneste tre år eller inden for et år for afdøde kunder
 • Din kreditansøgning er blevet afvist inden for de seneste tre måneder
 • Hvis du har foretaget et køb, beholder vi dine personlige oplysninger i forbindelse med din transaktion af hensyn til bogføringsreglerne

Din ret til at modsætte dig anvendelse baseret på legitime interesser:Du har ret til at modsætte dig anvendelse af dine personlige oplysninger, der er baseret på Jonas Golf’s retmæssige interesser. Jonas Golf fortsætter ikke med at anvende dine personlige oplysninger, medmindre vi kan påvise en saglig grund til deres anvendelse, som tilsidesætter dine ønsker og rettigheder og/eller på baggrund af lovmæssige krav.

Din ret til at modsætte dig direkte markedsføring: Du har ret til at modsætte dig direkte markedsføring, herunder profilanalyse til direkte markedsføringsformål.

Du kan framelde dig direkte markedsføring på følgende måder:

 • Ved at følge instruksen i den enkelte markedsføringsmail
 • Ved at kontakte info@jonasgolf.dk

Retten til begrænset anvendelse: Du har ret til at anmode om begrænset anvendelse af dine personlige oplysninger hos Jonas Golf under følgende omstændigheder:

 • Hvis du gør indsigelse mod anvendelse baseret på Jonas Golf’s retmæssige interesser, skal Jonas Golf begrænse al anvendelse af de pågældende personlige oplysninger, mens det kontrolleres, om vores legitime interesser går forud for dine.
 • Hvis du mener, at dine personlige oplysninger er ukorrekte, skal Jonas Golf begrænse al anvendelse af de pågældende data, mens rigtigheden af disse personlige oplysninger kontrolleres.
 • Hvis behandlingen er uretmæssig, kan du modsætte dig sletning af dine personlige oplysninger og i stedet anmode om begrænset anvendelse af dine personlige oplysninger.
 • Hvis Jonas Golf ikke længere har brug for dine personlige oplysninger, men de er påkrævede for at kunne gøre et lovmæssigt krav gældende.

Hvordan kan du udøve dine rettigheder?   
Vi tager databeskyttelse meget alvorligt, og derfor håndterer vores kundeservicemedarbejdere altid dine forespørgsler i henhold til ovennævnte rettigheder. Du kan altid kontakte kundeservice på info@jonasgolf.dk.

Databeskyttelseschef: Vi har udnævnt en databeskyttelseschef for at sikre, at vi altid anvender dine personlige oplysninger på en åben, korrekt og lovgyldig måde. Du kan kontakte vores databeskyttelseschef på info@jonasgolf.dk og skrive Databeskyttelseschef i emnefeltet.

Retten til at klage til en tilsynsmyndighed: Hvis du mener, at Jonas Golf behandler dine personlige oplysninger på en ukorrekt måde, kan du kontakte kundeservice på info@jonasgolf.dk. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet.

Opdateringer af vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger:Der kan være behov for, at vi opdaterer vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Den seneste udgave af vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside. Vi vil meddele alle vigtige ændringer i vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger, for eksempel ændringer af årsagerne til hvorfor vi anvender dine personlige oplysninger, hvem der er ansvarlig eller dine rettigheder.

Hvorfor anvender vi dine data?
Vi anvender dine data for at betjene dig med de varer og de tjenester, som du anmoder om eller køber hos os online eller i vores butikker. Vi anvender dine data til at behandle din bestilling og betaling, udstede elektroniske kvitteringer, håndtere leveringer samt til returneringer og  garantidækning af varer. 

Hver gang du returnerer en vare eller foretager en betaling, anvendes dine data til at kontrollere din identitet og evne til at indgå en kontrakt, til at foretage automatisk kreditvurdering og til at udføre kontrol for at forhindre misbrug af vores tjenester.

Hvis du har anmodet os om en momsfaktura eller en momskvittering, eller hvis en af vores medarbejdere hjælper dig med at udfylde en ansøgning om momsrefusion, beder vi dig om visse personoplysninger, som vi skal behandle for at kunne udføre disse opgaver.   

Dine personlige oplysninger anvendes til at identificere dig og sikre, at du må shoppe online og er myndig og til at bekræfte din adresse over for eksterne partnere. 

Hvilke typer af personlige oplysninger anvender vi?
Vi anvender følgende kategorier af personlige oplysninger:

* Kontaktoplysninger som navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
* Betalingsoplysninger og betalingshistorik
* Kreditkortoplysninger
* Ordreoplysninger

Hvem har adgang til dine personlige oplysninger?
Dine data kan i visse tilfælde deles med tredjepart, som hjælper os med at udføre visse opgaver eller levere en ønsket tjeneste, som f.eks. forsendelse af varer.

Vær opmærksom på, at mange af disse modtagerfirmaer har en uafhængig ret eller forpligtelse til at behandle dine personlige data.

Hvilken lovmæssig ret har vi til at anvende dine personlige oplysninger?
Når Jonas Golf gør varer eller tjenester tilgængelige for dig, behandler vi de af dine data, som er nødvendige for at indgå en kontrakt med dig og opfylde eventuelle forpligtelser i denne kontrakt, uanset om kontrakten henviser til en bestilling eller betaling eller brugen af andre af vores eller tredjeparts tjenester. 

I forbindelse med levering af vores varer og tjenester til dig er vi i visse tilfælde underlagt juridiske forpligtelser til at indsamle, behandle og opbevare dine data, f.eks. med det formål at overholde gældende skattelovgivning og bogføringsreglerne.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?
Vi opbevarer dine oplysninger, så længe du er aktiv kunde.